Skip to main content
Banawa Maiyah

follow us

Like Facebook | Follow Instagram

Aku yang Lemah

Aku yang Lemah
Oleh: Purhadi
 
Aku sangat haus, aku sangat lapar teramat sangat sekali. 
Haus akan maksud rahasia-rahasiaMu. 
Apa yang Engkau recanakan dengan skenario-skenario ini. 
Aku fakir aku lemah Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, 
Maha Pencipta, Maha Mengetahui dan masih berjuta-juta, 
bahkan lebih dari itu semua sejatinya dari sifat-sifatMu. 
Aku setitik kecil yang Engkau adakan
yang sebenarnya tidak penting bila Engkau tiadakan. 
Tapi Engkau adakan dengan rahasia itu. 
Tuntunlah aku, tuntulah kami kepada kemurahan ridhoMu 
agar aku dapat bergerak sesuai kebenaran jalanMu.

2016

You Might Also Like:

Buka Komentar