Skip to main content
Banawa Maiyah

follow us

Like Facebook | Follow Instagram

Kalau yang Engaku Pilih

Kalau yang Engaku Pilih
Oleh: Emha Ainun Nadjib

Kalau memang yang engkau pilih
bukan kearifan untuk berbagi,
melainkan nafsu untuk menang sendiri,
maka terimalah kehancuran bagi yang kalah,
terimalah kehinaan bagi yang menang.

Kalau memang yang mengendalikan langkahmu
adalah rasa senang dan tidak senang
dan bukannya pandangan yang jujur terhadap kebenaran,
maka buanglah mereka yang engkau benci
dan bersiaplah engkau sendiri akan memasuki jurang.

Jakarta 1998

You Might Also Like:

Buka Komentar