Skip to main content
Banawa Maiyah

follow us

Like Facebook | Follow Instagram

Menyaring Tuhan

Menyaring Tuhan
Oleh: Emha Ainun Nadjib

Orang mengupayakan suatu tatanan
Untuk menyaring tuhan
Menjadi semacam ramuan kimia
Meracik dan menuangkannya ke dalam tabung
Mencatatnya di buku-buku adonan pemikiran
dilembar lembar undang-undang
disobekan nomer lotre buntut undian harapan
Identitas Tuhan ditentukan tidak oleh Tuhan sendiri
melainkan oleh disiplin pengetahuan dan undang-undang
Tuhan jangan dicampur dengan negara
Jangan boleh ketemu dengan ini dan itu
Cukup namanya ditulis
Dicantelkan di dinding
Ucapan-ucapan Tuhan harus dilantunkan
Dan dilombakan
Namun jangan sampai dilaksanankan

1986

You Might Also Like:

Buka Komentar